martes, 15 de junio de 2010

A Sección Feminina da Falange


Falange Española das JONS é un partido político radical de dereitas, ultranacionalista e de ideoloxía fascista. O seu obxectivo é a instauración dun estado totalitario para cuxa consecución promove o uso da violencia e a acción directa. Foi fundado por José Antonio Primo de Rivera en 1933, fusionándose máis adiante coas Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) pasando así a chamarse FE-JONS. O mesmo día do acto inaugural de 1933 da FE, naceu a Sección Feminina da man de Pilar Primo de Rivera. O obxectivo desta Sección era realizar as labores de propaganda, atender aos detidos proporcionándolles comida, aprender a cociñar, coser, bordar, realizar actividades en consonancia co papel da muller na sociedade tradicionalista. A educación teórica e práctica do catolicismo convirtiuse na disciplina fundamental nas escolas e nos centros de instrucción. A meta da Sección Feminina era "despertar en los españoles la conciencia de lo que supone ser español (...) y haciéndoles comprender que aún tenía España cosas grandes que hacer en el mundo"
Ignacio Vilariño Rey

No hay comentarios:

Publicar un comentario