domingo, 18 de diciembre de 2011

TouoluseLautrec: Baile en el Moulin RougeEste cadro do francés Toulouse-Lautrec foi pintado no ano 1890 e pertence ao movemento postimpresionista. A finais do século XIX asistimos a un período de transformacións económicas, tecnolóxicas e sociais marcadas pola industrialización. A economía pasa a ser de mercado e a sociedade é de clases. As cidades medran e os obreiros que traballan nas novas fábricas reivindican mellores condicións en todos os ámbitos. O Posimpresionismo é un movemento que vai más alá do Impresionismo, este plasmaba unha paisaxe captada nun intre concreto, sen embargo os postimpresionistas intentaban transmitir un sentimento interior , a expresión interior do artista no cadro. Por isto se consideran máis rupturistas que os anteriores. Ao igual que os impresionistas empregan unha pincelada caracterizada pola técnica de manchas pero moito máis longa e espesa. As liñas negras baseábanse na estampa xaponesa, de moda en Europa naquela época. O cadro de Toulouse Lautrec representa a inauguración do Moulin Rouge en 1889 reflexando o ambiente festivo do local nocturno coas bailarinas, a música e o humor. A ledicia está presente. Vemos tamén a un grupo de homes con sombreiros de copa, o que nos indica que é un lugar de categoría. A obra de Toulouse Lautrec caracterízase polo seu estilo fotográfico, pola espontaneidade e a capacidade para semellar o movemento nas súas escenas e personaxes. A fascinación polos locais nocturnos levou a Toulouse a frecuentalos con asiduidade e constituiron os temas principais da súa obra. O autor bucaba nestes locais de diversión unha vía de escape a súa enfermidade, xa que tiña problemas de ósos e de crecemento. s interiores e as luces son a plasmación desa vida que frecuentaba e da que disfrutaba en París, centro da arte de finai do século XIX.
María Rico

O Posimpresionismo: A noite estrelada de Van Gogh


A noite estrelada” é obra do autor posimpresionista Van Gogh e data do ano 1889. O Posimpresionismo foi un estilo pictórico que xorde entre finais do século XIX e comezos do século XX en Londres. Segue as características principais do Impresionismo, a paisaxe como tema principal e captar o momento a través das cores e da atmosfera. Ademais, os pintores posimpresionistas tratan de volcar na súa pintura un sentimento interior, é dicir, unha expresión do seu interior no cadro. Vincent Van Gogh pintou este cadro no sanatorio de Saint-Rémy (Provenza), donde fora ingresado polos seus ataques de epilepsia. Sempre tivo unha preferencia por plasmar nos seus cadros a noite, porque as estrelas e a Lúa daban vida a unha paisaxe adormecida e inmóvil. As cores chamativas e as liñas en espiral do ceo e do ciprés reproducen a inestabilidade de seu estado anímico. Nesta obra, o ciprés adquire un significado especial, xa que fai alusión a súa cercana morte. Outras características visibles e patentes na obra son o contraste entre a claridade e o movemento do ceo coa escuridade e sosego da vila, e a luminosidade da Lúa, que se confunde cun Sol.

Noé Castro


O Romanticismo musical


O Romanticismo foi un período que transcurriu, aproximadamente, entre principios dos anos 1820 e a primeira década do século XX, e engloba toda a música escrita dacordo ás normas e formas de dito período. O Romanticismo musical é un período da música académica que foi precedido polo clasicismo e continuado polo modernismo. É un estilo musical imaxinativo e novelesco. Este movemento afectou a todas as artes e levouse a cabo sobre todo en Francia e Alemania. Entre as súas características cabe destacar a música pasa a ocupar o lugar da arte máis sublime e elevado, renace a música instrumental e supera a outros estilos musicais como o vogal, hai unha preferencia pola pequena forma (lied) e relégase a forma en beneficio da expresión.Os instrumentos propios e característicos desta época son o contrafagot, o corno inglés o saxofón, a tuba (vento) o piano, o armonio (teclado) e o vibráfono (percusión). Os grandes compositores do romanticismo musical foron Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Frédéric Chopin, Robert Schumann e Giuseppe Verdi.

Noé Castro e Jorge Sánchez

lunes, 12 de diciembre de 2011

Van Gogh: A noite estrelada


"A noite estrelada" é unha obra realizada por Vincent Van Gogh. O cadro e o autor pertencen ao chamado Posimpresionismo, un movemento artístico que comeza tras o Impresionismo. Os posimpresionistas van máis alá que os impresionistas xa que tratan de volcar na súa pintura un sentimento interior. Por este motivo son máis rupturistas que os anteriores. O Posimpresionismo desenvólvese na época da II Revolución Industrial, resultado das transformacións económicas e tecnolóxicas da segunda metade do século XIX e que deron lugar a unha nova sociedade de clases. Entre as características da pintura posimpresionista cabe salientar a temática da paisaxe, as liñas feitas cunha pincelada grosa produto da moda chegada a Europa da estampa xaponesa, así como a plasmación do estado anímico do autor. No cadro, Van Gogh amosa unha paisaxe na que destaca a luz das estrelas a través dun trazo de espirais que dominan o ceo e os cipreses do primeiro plano, todo isto obtido a partir das pinceladas máis persoais da historia da pintura. Ao fondo apréciase a silueta dun pobo, e as liñas do contorno dos edificios marcadas cos característicos trazos grosos. Os tons utilizados polo pintor son os malvas, morados e amarelos que plasman o estado de ánimo de Van Gogh. As liñas retorcidas amosan o seu interior atormentado.Van Gogh e a súa "Noite estrelada" son grandes referentes na histiria da arte.
Elisa Rivas

jueves, 8 de diciembre de 2011

El Impresionismo musical: Debussy


Claude- Achille Debussy fue un compositor francés, iniciador y mayor representante del Impresionismo musical. Sus innovaciones abrieron el camino a las nuevas tendencias musicales del siglo XX. Desde niño tocaba el piano y a los once años ingresa en el Conservatorio de París. Al convertirse en profesor de piano de los hijos de una rica dama rusa, visitó Moscú donde contactó con los grandes músicos del momento, aunque Debussy buscaba la salida hacia una nueva concepción artística. En el ámbito pianístico el compositor llegó a la creación del Impresionismo musical llevando a las últimas consecuencias la disolución de las formas clásicas del Romanticismo y abriendo las puertas al futuro. Debussy es el iniciador de las tendencias musicales de la actualidad. Aunque la existencia de Debussy se desarrolló en el retiro y aislamiento de su hogar, raramente se alejaba de París, la fama creciente le obligó a estancias en Viena, Budapest, Turín, Rusia, Holanda y Roma. Debussy murió en 1918, amragado y conmovido por los desastres de la I Guerra Mundial.
Tania Lamazares

Monet: "A ponte xaponesa"


Este cadro do pintor impresionista Monet, "A ponte xaponesa", foi creada no ano 1890. O Impresionismo xorde a finais do século XIX en París como unha corrente pictórica que revolucionou o mundo da arte debido as súas innovacións. Para coñecer o significado deste cadro, debemos coñecer primeiro as características do Impresionismo; a principal e máis relevante deste movemento é que o artista pinta o que ve, a paisaxe, o tema principal das súas obras. Pintan o aire libre, deste xeito queda representada unha sensación de impresión (de aí o nome que se lle da a este movemento) do día, da atmosfera dun intre. Intentan captala e plásmana no cadro a través de toques de pincel curtos, de manchas e sen liñas. Todas estas características son facilmente atribuíbles ao cadro a comentar. Monet pinta o aire libre unha paisaxe real. Realiza a obra durante o día, perceptible pola claridade presente, aínda que a espesa vexetación convértese na protagonista do cadro. Outra das características de Monet é a súa habilidade para captar reflexos de luz, como vemos na auga e nas árbores. Na auga destacan tamén as tonalidades dos nenúfares, motivo moi presente no autor francés. Todo se obtén a través da pincelada rápida e breve, de manchas. Así, a pintura de Monet resulta vital e armoniosa, inspiradora de paz e de tranquilidade. Podemos dicir que o cadro se converte nunha imaxe de enorme atractivo para a vista. Monet só foi recoñecido ao final da súa vida. Ademáis de paisaxes e nenúfares, tamén plasmou nas súas obras figuras humanas e catedrais, sen embargo o que lle importaba realmente era a incidencia da luz. Monet dixo: "Estas paisaxes de auga e de reflexos obsesiónanme. Todo está máis alá das miñas forzas de vello, pero quero representar o que sinto"
María Rico

Josefina de Beauharnais


Josefina de Beauharnais foi a primeira esposa de Napoleón Bonaparte e a primeira Emperatriz do Imperio Francés. Existen hoxe en Europa varias familias reais que na actualidade descenden dela, por exemplo a última raíña de Grecia, nai da actual raíña Sofía de España. Josefina naceu e vivíu na Martinica e logo en París. Tras separarse do seu primeiro esposo, vive os feitos da Revolución Francesa. Contrae matrimonio con Napoleón en 1796 e en 1804 é coroada Emperatriz de Francia polo seu esposo. Como non foi posible darlle un herdeiro a Napoleón, a parella divórciase. Josefina non podía ter fillos, parece ser que debido a unha caída que sofrira desde un balcón. Din as fontes que Josefina era unha muller elegante, moi alta, de cabelos castaños, ollos marróns e tez morena. Unha das mulleres a carón dun dos grandes personaxes da historia.
Isabel G. Piñeiro

Waterloo: O fin de NapoleónEn 1815 Napoleón regresou a Francia desembarcando cun gran exército. En tres días sucedéronse tres batallas: Ligny, Quatre Brass e Waterloo. Esta última enfrontou a numerosos efectivos anglo-holandeses, prusianos e franceses. O dirixente anglo-holandés foi Wellington e o dos prusianos o mariscal Ney. Os canóns pesados de Napoleó comezaron a disparar cara a mediodía mentres que a infantería de Wellington permaneceu tendida no chan para evitar máis baixas. O bombardeo durou unha hora. As columnas francesas avanzaron pero foron freadas pola artillería e mosquetería inglesas. Nunha aposta desesperada, Napoleón mandou á Garda Imperial contra a infantería de Wellington pero só recibiu descarga tras descarga, polo que rematou retrocedendo. os franceses, moi desmoralizados fuxiron e Napoleón foi derrotado definitivamente.
Éder Rodríguez

Napoleón Bonaparte: un gran xenio militarNapoleón Bonaparte nace en Ajaccio en 1769 e morre na Illa de Santa Helena en 1821. Foi militar e gobernante francés, xeneral republicano durante a Revolución e o Directorio, e quen perpetrou o Golpe de Estado do 18 Brumario en 1799 polo que se convirte en Cónsul ata que él mesmo se proclama emperador en 1804. En pouco máis dunha década, adquiríu o control de case toda Europa Occidental e Central mediante conquistas e alianzas. Tras a Batalla de Leipzig, en 1813, víuse na obriga de abdicar uns meses máis tarde. Regresou a Francia ó poder durante o período chamado dos "Cen días" para rematar sendo derrotado en Waterloo en 1815 e desterrado a Santa Helena donde faleceu. napoleón é considerado o maior xenio militar da historia.
Paula Fernández

A Ilustración: Jean Jacques RousseauJ.J. Rousseau (1712-1778) foi escritor, filósofo e músico. As ideas de Rosseau contribuiron en gran medida na Revolución Francesa, no desenvolvemento das teorías republicanas e no ascenso dos nacionalismos. As súas obras principais foron "O Contrato Social" e "Emilio, ou da educación". A primeira é unha obra de filosofía política cuxos temas tratados son a liberdade e a igualdade dos homes baixo a regra establecida por un contrato social entre eles. "Emilio ou da Educación" é unha obra que inclúe importantes reflexións sobre a educación, base para propostas educativas no século XVIII e posteriormente. De feito, no século XVIII, servíu de inspiración para un sistema nacional de educación. Entre as célebres frases de Rousseau salientamos as seguintes; "O home naceu libre e por todas partes atópase suxeito con cadeas"; "A única costume que hai que ensinar ós nenos é que non se sometan a ningunha"; "As inxurias son as razóns dos que teñen a culpa" ou "O home por natureza é bo".
Cristina Rojo

jueves, 17 de noviembre de 2011

El Romanticismo: Ludwig Van BeethovenBeethoven fue compositor, director de orquesta y pianista alemán. Es un músico que abarca el estilo del Clasicismo y los inicios del Romanticismo musical, influyendo de forma decisiva en la música posterior. Nació en Bonn en 1770 y murió en Viena en 1827. Fue hijo y nieto de músicos, por lo que su padre lo inició en este arte. Intentando emular a Mozart, fue instruido de forma muy severa, incluso lo presentaban como niño prodigio ocultando su verdadera edad para impresionar más al público. A pesar de esto, Beethoven tenía tanta disposición hacia la música que se volcó totalmente en ella. Gracias a Neefe, Beethoven entró en la corte vienesa como organista de capilla. Allí conoció a numerosos autores , entre ellos Haydn, y es muy probable que tocara ante el mismísimo Mozart. Viena era un gran centro musical y el genio pronto adquirió fran fama y admiración. En 1800 notó la pérdida progresiva de la audición, comenzando sus angustias vitales. Tuvo que abandonar la dirección orquestal viéndose obligado a comunicarse a través de los cuadernos de conversación, de los cuales se conservan la mitad. El autor comienza a refugiarse en sí mismo, coincidiendo con una explosión creadora increíble; sonatas, cuartetos, sinfonías, su ópera Fidelio... hasta llegar a su cima con la 9ª Sinfonía y su Misa Solemnis. En los últimos años de su vida cmpuso los cuartetos de cuerda, innovadores para su tiempo. Debido a un aneumonía muere en 1827. A su entierro asistieron 20.000 personas.
Elisa Rivas

miércoles, 16 de noviembre de 2011

14 de julio de 1789: La Toma de la Bastilla


La Toma de la Bastilla se produjo en París el 14 de julio de 1789 y su caída en manos de los revolucionarios parisinos supuso simbólicamente el fin del Antiguo Régimen y el inicio de la Revolución Francesa. La importancia de la Toma de la Bastilla radica en su valor simbólico representando el derrumbamiento del absolutismo de la monarquía francesa. La Bastilla era una fortaleza medieval de escaso uso en el siglo XVIII. En los Cuadernos de Quejas de la ciudad de París ya se pedía su destrucción y el ministro Necker pensaba destruirla por su alto coste de mantenimiento. En 1788 se había decidido su cierre, lo que explica que tuviera pocos presos en 1789. La imagen revolucionaria ampliamente difundida del mito de una prisión donde se pudrían sus víctimas no corresponde con el uso de la fortaleza en el momento de su toma pero si refleja una realidad que había existido desde el siglo XVII. El acontecimiento tuvo una fuerte resonancia en Europa entera, no tanto por la importancia del suceso, sino por su valor simbólico, que aún perdura como señal en la historia de las revoluciones. Durante el reinado de Luis XVI, Francia tuvo que confrontar una grave crisis financiera originada por los altos gastos de la intervención en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, por el despilfarro de la Corte real y por un desigual sistema de impuestos que sólo gravaba al pueblo llano y a la burguesía (Tercer Estado). El rey decidió convocar a los Estados Generales para buscar la salida de las crisis, aceptando aumentar la representación del Tercer Estado hasta entonces infravalorado pero esto no fue aprobado por la nobleza y el alto clero. Por ello el 17 de junio de 1789 los representantes del Tercer Estado se reunieron como Asamblea Nacional Constituyente cuyo propósito era crear una Constitución para el país echando por tierra el Antiguo Régimen. El ambiente de París era muy tenso: la situación de Francia era insoportable, el precio del trigo muy elevado, la presencia de las tropas reales en las calles… La tensión aumentó cuando se conoció la destitución de Necker y el pueblo se echó a la calle pidiendo la rebaja del precio del pan. La Asamblea creó una milicia burguesa. El pueblo necesitaba armas y para conseguirlas se dirigió a la Bastilla. Tras unas tensas negociaciones y cuando los asaltantes se hicieron con algunos cañones, el gobernador Delaunay optó por la rendición. Tras la rendición Delaunay fue decapitado y su cabeza fue pinchada en una pica y paseada por la ciudad. Fue el primer acto del terror revolucionario.

Sandra Núñez/Tamara Vázquez

martes, 15 de noviembre de 2011

O Romanticismo alemán: Friedrich


"O camiñante sobre o mar de néboa" é unha obra do pintor alemán Caspar David Friedrich, reresentante do Romanticismo. O século XIX comeza coa expansión napoleónica, Napoleón quere levar os logros burgueses da revolución a Europa. Tras a súa derrota en Waterloo, impóñese en Europa a restauración a través do Congreso de Viena. Isto da lugar ás oleadas revolucionarias de signo liberal-nacionalista do XIX. Na segunda metade do século materializaranse as unificacións de Italia e Alemania. Neste cadro de Friedrich exprésase o sentimento do home fronte a grandiosidade da natureza, tema característico do Romanticismo. Exáltase a paisaxe xermana de bosques e néboas encarnación do espírito do pobo alemán. Nesta obra podemos observar a un home no centro da composición sobre unhas rochas e de espaldas ó espectador, algo propio dos cadros de Friedrich. Os elementos atópanse formando unha pirámide ademáis de observar un gran contraste de cores branco-azulados e negros. Outros pintores románticos que exaltan os sentimentos e a liberdade da creación son os pintores Delacroix e Gericault, os músicos Chopin, Schubert, Schumann e Bethoven e os escritores Lord Byron, Keats, Goethe e Víctor Hugo.
Alba González

lunes, 14 de noviembre de 2011

George Washington: o primeiro presidente dos EEUU


George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos de América. Nace o 22 de febreiro de 1732 en Virixinia. Recibiu unha escasa educación, formouse como agrimensor, un oficio que consiste no estudo do terreo agrario, o que lle proporcionaría uns importantes coñecementos sobre o relevo das colonias. Con só vinte anos herda unha situación económica acomodada, era propietario de grandes extensións de terras, escravos, etc. e posuía un cargo na administración aínda que tamén traballa para unha empresa da metrópole inglesa que explotaba os recursos de América. Pero realmente a súa vocación era a militar. Era un defensor da política colonialista e da coroa británica, aínda que non lle gustaba o sistema financieiro e de impostos seguido pola metrópole. Casou con Martha Dandridge, unha viúva rica. Desta forma os dous continúan comprando terras convertíndose así en grandes terratenentes. Nese mesmo ano os británicos estaban enfrontados cos franceses-canadienses debido a unha disputa polo terreo no noroeste das colonias e o goberno colonial decide nomear a George tenente coronel. Envíano como dirixente do exército á guerra, que culmina coa victoria das colonias, isto deulle unha gran fama, que utilizaría nos próximos anos na política, a súa nova faceta. O coste desta guerra "A dos sete anos " ía recair por orde explícita da coroa nos colonos, estes negáronse a pagar a factura da guerra mediante impostos, excepto que as colonias americanas estivesen representadas no Parlamento británico e dita petición foi rexeitada. Os habitantes das colonias xa estaban cansos das políticas fiscais cambiantes da metrópole xunto a uns prezos dos produtos (tabaco, algodón, té...) en caída libre impostos pola compañía inglesa das Indias. George , vendo que os seus intereses se estaban vendo afectados decidiu retirar o seu apoio a metrópole, e como el moitos colonos, o que os levou a disfrazarse de indios e tirar todo o cargamento de té que ia sair de Boston a metrópole ao mar, este feito simbólico coñecese o Motín do té (1773), e considerase unha unha falta grave das colonias polo que a coroa responde cunha cuantiosa multa aos cidadáns de Massachussets para amortizar a perda. Estes néganse a pagar. O 4 de Xullo de 1776 proclaman a Declaración de Independencia dos Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson. Na Declaración promúlgase a liberdade, a igualdade, o dereito a rebelión contra a tiranía, a división de poderes... tamén se redacta a Declaración de Dereitos do home en Virxinia. Con este panorama estala a guerra, nunha primeira fase (1775-1777) Washington dirixe aos rebeldes a unha vitoria sobre os británicos, mediante a táctica das guerrillas, a batalla máis importante foi a de Saratoga que marca o inicio da segunda etapa, na cal Francia e España axudan aos insurxentes a derrotar a metrópole na batalla final de Yorktown en 1782, esta vez a estratexia rebelde consistiu na procura do desabastecemento do inimigo. En 1783 firmase a Paz en Versalles e o Reino Unido recoñece os EE.UU. de América. Despois disto promulgase unha Constitución que contempla a división de poderes; o poder lexislativo (senado e a cámara de representantes), xudicial (tribunal supremo) e o poder executivo que ocuparía o prestixioso político George Washington , tras unhas eleccións cun sufraxio universal masculino branco (só podían votar os homes maiores de idade brancos), no cal recibiu o 100% dos sufraxios, non se presentou por ningún partido nin estaba a favor deles porque cría nos candidatos e non no poder dunhas siglals. Era moi carismático, e tiña un amplo sentido democrático e administrativo, el impulsou a economía do país, facendo tratados comerciáis con Marrocos, Gran Bretaña... ademáis Washigton impuxo impostos as bebidas alcohólicas e tabaco. El tamén introduciu o límite por mandato presidencial a oito anos. Foi presidente dende abril de 1789 e marzo de 1797. Retirouse da vida política pero aínda mantiña un importante papel no exército dedicándose tamén a agricultura. Morre en 1799 debido a unha neumonía. Os estadounidenses recoñecéronlle o seu mérito e entrega ao pais poñendolle o seu nome a capital, Washington.

Martín Mejuto

martes, 8 de noviembre de 2011

A liberdade guiando o pobo


Este cadro ilustra un gran momento histórico, a Revolución de 1830 en Francia. O autor, Eugène Delacroix, foi o máximo representante do Romanticismo pictórico francés. Como curiosidade, salientar que o pintor asina a obra nun tablón de madeira que se atopa no cadro o carón do neno armado. A figura de muller que se atopa no centro alzando unha bandeira francesa é a representación da liberdade francesa frente a opresión do monarca francés Carlos X. A figura do home que aparece á dereita da muller empuñando un arma é o propio Delacroix, que se pintou a si mesmo no cadro. A composición é piramidal. Na base represéntanse as mortes que houbo nas xornadas revolucionarias, son os que loitaron pola liberdade. Nun segundo nivel están as armas e n centro, cúspide da pirámide, está a liberdade en forma de muller semiespida, xa anteriormente comentada. A policromía do cadro, así como os contrastes de luces e sombras creadas polo pintor, crean un escenario dramático. A victoria do pobo de París na Revolución de 1830 marca o inicio dunha nova época, a de Luis Filipe de Orleáns oposto ós principios da Restauración.
Brais Vázquez

sábado, 5 de noviembre de 2011

María Antonieta: a película


"María Antonieta" é unha película de 2006 dirixida por Sofía Coppola. Baséase na biografía da raíña de Francia. A historia comeza cando María Antonieta, con catorce anos, é afastada da súa familia en Viena e levada á suntuosa corte de Versalles en París, para contraer un matrimonio concertado co herdeiro do trono de Francia, o futuro Luis XVI. O luxo, as festas e os amantes forman parte da vida da raíña na decadente corte francesa nos momentos previos á revolución. O fin da monarquía ten lugar no ano 1793 durante a Convención Xirondina. María Antonieta é levada á guillotina ó igual que o seu esposo Luis XVI.
A película acadou o Óscar ó mellor vestuario en 2006.
Isabel G. Piñeiro

A independencia dos EEUU


A independencia dos Estados Unidos de América é un feito moi importante da Historia Contemporánea. É a primeira vez que na historia recente unha colonia rompe os seus lazos coa súa metrópole. É unha revolución burguesa baseada nos principios da Ilustración. Da lugar á primeira Constitución democrática do mundo en 1787, cuxas bases son as da Ilustración (División de poderes, igualdade xurídica, así como os dereitos inalienables e as liberdades básicas do individuo plasmados no texto). Serve de exemplo ás revolucións posteriores: Francia, 1789, as revolucións de América Latina no primeiro tercio do XIX e as revolucións liberais europeas de 1820 e 1830, nas que a burguesía é a protagonista.
María Rico

O precedente da revolución pola independencia das colonias americanas: O motín do téO Motín do Té foi o punto de partida da rebelión das colonias inglesas en Norteamérica contra a súa metrópole, Gran Bretaña que derivou nunha guerra pola independencia e no nacemento dunha nova nación: os Estados Unidos de América. No século XVIII establecéronse na costa leste norteamericana trece colonias con certa prosperidade económica. Os colonos viñan do vello continente en busca de perspectivas de futuro e progres que ofrecían unhas terras virxes. A prosperidade das colonias baseábase no comercio do algodón e do tabaco. Isto deu lugar a aparición dunha clase burguesa enriquecida. A orixe da protesta provén das pretensións da metrópole de gravar con novos impostos ás colonias, sen que estas puidesen enviar os seus representantes ó Parlamento británico. "Sen representantes non hai contribucións", era a frase máis repetida polos colonos. Cando en 1773, chegaron ó porto de Boston varios cargamentos de té sobre os que tiñan que pagar máis impostos, os colonos americanos disfrazados de indios tiraron o cargamento ó mar. O goberno inglés pechou o porto de Boston e os colonos romperon relacións cos británicos. A guerra entre as colonias e a metrópole comeza en 1773 e remata en 1783, ano no que Gran Bretaña recoñece a independencia. nacían así os Estados Unidos de América.
María Rico

A Ilustración: Voltaire


Voltaire nace o 21 de Novembro do 1694 e morre o 30 de Maio do 1778 en Paris. Foi un dos principais ilustrados ademaís de escritor, historiador, filósofo e avogado. O seu verdadeiro nome é Marie Arouet,Voltaire ven do apelativo "petit voltaire" que lle chamaban os seus familiares de pequeno. A súa obra mais coñecida e máis representativa é o "Tratado sobre a intolerancia", que foi condenado pola igrexa católica. Defende a tolerancia por riba de todo, xa que Voltaire foi sempre un inimigo da intolerancia e da superstición. Foi encadeado varias veces por defender as suas ideas. Unhas das súas frases máis famosas polo seu contido son: "Buscamos a felicidade, pero sin saber dónde, como os borrachos buscan a súa casa, sabendo que teñen unhaa" ou "Eu non estou dacordo co que vostede di, pero pelexaríame para que vostede puidera dicilo"
Paula Fernández

viernes, 30 de septiembre de 2011

2011-12: Un novo curso en MonterrosoRetomamos neste curso 2011-12 o noso blog A Balsa da Medusa. Son os alumnos e as alumnas de 1º de Bacharelato do IES Monterroso os que van publicar os seus pequenos traballos de investigación neste espazo. Animádevos a editar, o curso xa comezou. Ánimo a todos.
Isabel G. Piñeiro